Ana Sayfa   İletişim 

23
cl_b_bak

 Türkçe       English  

EXW
EX WORKS (.....named place)
İŞYERİNDE TESLİM (....... olarak belirtilen yerde)

EXW (İşyerinde teslim ) terimi, malların satıcı (ihracatçı) tarafından kendi işyeri, depo veya fabrika ya da taraflarca belirlenen her hangi bir yerde taşıma aracına yüklenmeden ve gümrük işlemleri yapılmadan alıcının ( ithalatçının) tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Satıcının yükümlülüğü malları alıcı için hazır hale getirmesiyle sona erdiğinden bu terim, satıcının asgari yükümlülüğünü temsil eder. Satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yükleme ve/veya çıkış gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının deposu, fabrikası veya belirlenen yerden alınarak alıcının istediği yere götürülmesi ile ilgili tüm hasar ve masraflar alıcının sorumluluğundadır.

Diğer taraftan, taraflarca malların yüklemesinde sorumluluk ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini istenirse, bu durumu satış sözleşmelerinde açıkça ifade ederek belirtilmelidir. Alıcı doğrudan veya dolaylı olarak ihracat gümrükleme işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip değilse, EXW terimi kullanılmamalıdır. Bu durumlarda, satıcının yükleme, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapmayı kabul etmesi koşuluyla FCA terimi kullanılmalıdır.

1.EXWORK (İŞYERİNDE TESLİM)

Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder. Bu tip teslimde satıcı masraf ve sorumluluğu minimum düzeyde iken, alıcı maksimum düzeyde masraf ve sorumluluğu ve bu sorumluluktan doğan riskleri üstlenir. Satıcının, sorumluluğundan kaynaklanan risk malın alıcı veya temsilcisi aracına yüklemeye başlandığı anda biter. Satıcı, sorumluluğunda olmamasına rağmen eğer taraflar satış sözleşmesine koyarlarsa satıcı malı araca yükler. Ancak, malın araca yüklenmesi esnasında doğabilecek kayıp ve hasar riskleri alıcıya aittir.

A) Satıcının Yükümlülükleri :

A1) Malların Kontrata Uygunluğu : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

A2) Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcı, alıcıya daha sonra gereksinim duyabileceği riskler, talepler, masraflar, resmi ve resmi olmayan ihracat belgelerini sağlamalıdır.

A3) Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : Her ikisi bakımından sorumluluğu yok.

A4) Teslimat : Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen tarihte eğer satış sözleşmesinde aksi belirtilmemiş ise yüklemeden alıcının yönetimine teslim etmelidir.

A5) Risklerin Üstlenilmesi : Satıcı, B5 maddesindeki açıklamalar çerçevesinde malların A4 maddesine uygun bi şekilde teslimatı yapılana kadar bütün riskleri taşır

A6) Masrafların Paylaşımı : B6 maddesinin koşullarına bağlı olarak, A4 çerçevesinde teslimat yapılana kadar bütün masrafları ödemek zorundadır.

A7) Alıcının Bilgilendirilmesi : Malları ne zaman ve nerede yükleneceğine dair bilgiyi alıcıya vermelidir.

A8) Dağıtım Kanıtı ve Nakliye Belgesi : Bir yükümlülüğü yok.

A9) Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Satıcı, malların alıcı yönetimine verilmesi için gerekli olan kontrollere ilişkin masrafları (kalite kontrolü, ölçme, tartma vs.) ödemelidir.

A10) Diğer Yükümlülükler : Satıcı, alıcıya daha sonra karşılaşabileceği riskleri, harcamaları azaltacak ve herhangi bir ülkeden transit geçebilmesini sağlayacak belge ve dökümanları vermelidir.

B) Alıcının Yükümlülükleri :

B1) Ödemenin Yapılması : Satış sözleşmesinde belirtilen ödeme yapılmalıdır.

B2) Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Malların ihracat ve ithalat gümrük işlemleri sırasındaki risk ve harcamalar alıcıya aittir.

B3) Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Her ikisi bakımından sorumludur.

B4) Teslim Alma : Mallar A4, A7 ve B7 kurallarına uygun dağıtıldığında teslim alınmalıdır.

B5) Risklerin Üstlenilmesi : Alıcı, malların kayıp ve hasar riskinden A4 maddesi gereği teslim aldıktan sonra sorumludur.

B6) Masrafların Paylaşımı : Alıcı, malları teslim aldıktan sonra bütün masrafları, ihracat gümrük işlemleri için gerekli masrafları ve satıcının A2 maddesi çerçevesinde yaptığı masrafları karşılçerçevesinde

B7) Satıcının Bilgilendirilmesi : Alıcı, malların ne zaman ve nerede teslim alınacağı bilgisini önceden satıcıya bildirmelidir.

B8) Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : Alıcı, satıcıya malları teslim aldığına dair bir belge sunmalıdır.

B9) Malların Denetlenmesi : Yükleme öncesi mallara yapılan denetimlerin masraflarını ödemelidir.

B10) Diğer Yükümlülükler : Alıcı, A10'da belirtilen belgeler için bütün masrafları ödemelidir.